Przeróbki i budowy modeli
Przeróbka lokomotywy BR120 200-1 (Tillig nr kat. 02561) na ST44-020


Przeróbka zespołu piętrowego serii DB13 (BTTB nr kat. 03730 + 03740) na polsk± serię Bipa z prostym dachem


Budowa wagonów typu 102A


Zmiana barw i oznaczeń wagonów

Powrót