797 (Elektrizace Železnic Praha a.s.)Niewiadome

Powrót do galerii taboru zagranicznego