V Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kolej w Miniaturze" Bielsko-Biała - 3-7.07.2019r.
Przejazd po całej liczącej około 300 metrów makiecie.

Powrót do strony głównej
Videogaleria