IV Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kolej w Miniaturze" Bielsko-Biała - 4-8.07.2018r.
Przejazd po całej liczącej ponad 400 metrów makiecie.

Powrót do strony głównej
Videogaleria